MARLENKA vyhrála spor s dr.Oetkerem

8. prosince 2017, 13:29 | V průběhu listopadu roku 2016 společnosti MARLENKA international s.r.o. zjistila, že společnost Dr. Oetker uvedla na trh v Turecku výrobek (sypkou směs na výrobu dortu) s názvem „MARLENKA“ a prodávala ho ve všech obchodních sítích (např.Carrefour, Metro apod.) V reakci na toto zjištění byly v lednu roku 2017 kontaktovány jak turecká pobočka Dr. Oetker, tak německá centrála společnosti s upozorněním na porušování práv k ochranným známkám společnosti MARLENKA international s.r.o.

Ačkoliv společnost Dr. Oetker zásah do ochranných známek společnosti MARLENKA international s.r.o. uznala, odmítla návrh na mimosoudní vyrovnání s poukazem na to, že označení „MARLENKA“ je v Turecku druhového charakteru, tedy že označuje obecně druh výrobku a že není způsobilé rozlišit konkrétní výrobky společnosti MARLENKA international s.r.o. Společnost Dr. Oetker pohrozila, že z tohoto důvodu podá návrh na zneplatnění ochranných známek „MARLENKA“ v Turecku.

 

V průběhu vyjednávání byli právní zástupci společnosti Dr. Oetker na základě argumentace prvních zástupců společnosti MARLENKA international s.r.o. přesvědčeni o tom, že označení „MARLENKA“ není druhového charakteru, což vyloučilo jejich snahu o zneplatnění ochranných známek „MARLENKA“ v Turecku.

Výsledkem několikaměsíčního vyjednávání bylo uzavření dohody o narovnání, čímž bylo neoprávněné užití ochranných známek „MARLENKA“ vyřešeno mimosoudní cestou. V této dohodě společnost Dr. Oetker uznala existenci práv společnosti MARLENKA international s.r.o. k jejím ochranným známkám „MARLENKA“ a zavázala se zejména:

 

-      neuvádět výrobky „MARLENKA“ na trh

-      odkoupit výrobky „MARLENKA“ z určených velkých obchodních řetězců 

-      zaplatit společnosti MARLENKA international s.r.o. finanční kompenzaci ve výši 16.000 EUR

 

marlenka_droetker_1.jpg

 

 

Vyjádření Dr.Oetkera v tisku:

Dr. Oetker dohodu s Marlenkou potvrzuje. „Problémem bylo, že Marlenka je v Turecku obecný název pro určitý druh pečiva, a proto byl krátkodobě používán pro produkt Dr. Oetker. Naše turecká dceřiná společnost si nebyla vědoma, že česká společnost známku Marlenka chráněnou,“ reagoval mluvčí německé centrály firmy Jörg Schillinger. Vzájemná dohoda je podle něj akceptovatelná pro obě strany a firma produkt dál nenabízí.

  

Výše popsané nebylo prvním případem porušování ochranných známek společnosti „MARLENKA“ v Turecku. I předchozí případy byly vyřešeny smírně bez soudního řízení, kdy se porušovatelé zavázali zdržet se dalšího neoprávněného užívání ochranných známek „MARLENKA“.

 

 

 

 

 • MARLENKA vyhrála spor s dr.Oetkerem
  MARLENKA vyhrála spor s dr.Oetkerem
 • MARLENKA vyhrála spor s dr.Oetkerem
  MARLENKA vyhrála spor s dr.Oetkerem
 • MARLENKA vyhrála spor s dr.Oetkerem
  MARLENKA vyhrála spor s dr.Oetkerem
 • MARLENKA vyhrála spor s dr.Oetkerem
  MARLENKA vyhrála spor s dr.Oetkerem
 • MARLENKA vyhrála spor s dr.Oetkerem
  MARLENKA vyhrála spor s dr.Oetkerem